Elveso


Estonia

puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 2,0 MW 2006
* - momendil lõpetamata projektid