Peetri Puit


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 20 000 m³/h 1997
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,6 MW 2006
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h 2011
re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 80 000 m³/h 2016
puidujäätmetel töötav katlamaja võimsusega 2,5 MW 2016
* - momendil lõpetamata projektid