Boguchanski LPK


Russia

kuiva ja märja saematerjali sorteerimisliin 15 sorteerimistaskuga 2008
palkide etteandeseadmed koos palgipöörajaga HewSaw saeliinile 2008
* - momendil lõpetamata projektid