A & K Holding


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 55 000 m³/h 2018*
puidujäätmetel töötav katlamaja võimsusega 1,5 MW 2018*
* - momendil lõpetamata projektid