A & K Holding


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 55 000 m³/h 2018
puidujäätmetel töötav katlamaja võimsusega 1,5 MW 2018
* - momendil lõpetamata projektid