Lesresurs


Russia

täiskomplektne puidugraanulitehas tootlikkusega 30 000 tonni aastas 2014
kuiva saematerjali sorteerimisliin 50 sorteerimistaskuga 2019*
* - momendil lõpetamata projektid