Ilmre


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 25 000 m³/h 2006
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,84 MW 2006
* - momendil lõpetamata projektid