Uddevalla Kraft


Sweden

täiskomplektne puidugraanulitehas tootlikkusega 90 000 tonni aastas 2015
* - momendil lõpetamata projektid