Rehpol


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 20 000 m³/h 2001
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,52 MW 2002
* - momendil lõpetamata projektid