Vaidawood /Balcas Eesti


Estonia

höövli vastuvõtu konveierid 1999
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 25 000 m³/h 2002
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 50 000 m³/h 2005
palgisorteerimisliin 30 taskuga 2007
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 2,0 MW 2011
* - momendil lõpetamata projektid