Eesti Vabaõhumuuseum


Estonia

puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,3 MW 1995
* - momendil lõpetamata projektid