DoK Enisei


Russia

re-tsrikulatsioonifilter tootlikkusega 75 000 m³/h 2003
palgisorteerimisliin 30 taskuga 2004
palkide etteandesüsteem HewSaw saeliinile 2004
saematerjali sorteerimise ja paketeerimise seadmed 2004
saagimise kõrvalproduktide (koor, hake, saepuru) konveierisüsteem 2004
täiskomplektne puidugraanulitehas tootlikkusega 70 000 tonni aastas 2007, 2009
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 50 000 m³/h 2013
* - momendil lõpetamata projektid