TENE Kaubandus


Estonia

re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 10 000 m³/h 2003
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,63 MW 2004
re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h 2005
re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 40 000 m³/h 2006
re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 25 000 m³/h 2017
* - momendil lõpetamata projektid