Graanulitehased

Täiskomplektsed lahendused baseeruvad meie kogemustel konveiersüsteemidest,
aspiratsioonist ja soojusenergia tootmisest. Moodul lahendused „võtmed kätte“
põhimõttel projekteerime alati ettevõtte edasist arengut silmas pidades.

Üldandmeid:
• puidugraanulite tootmise tooraineks loomuliku niiskusega saepuru
• spetsiaalsed hakkuriga varustatud lahendused ka teiste puiduliikide (hake, saematerjali töötlemise jäägid, ümarpalk) toorainena kasutamiseks
• põletuskolle saepuru kuivatamiseks vajaliku soojusenergia tootmiseks (~4 MW), võimaldades põletatava kütusena kasutada nii koort, haket kui ka saepuru, kasutatava kütuse kütteväärtus soovitavalt üle 10 MJ/kg ja algniiksus kuni 55%
• ühe saepuru kuivatustrumli tootlikkus kuni 3,5-4,5 tonni kuiva puru fraktsiooniga, kus saepuru suurusega 10x2x0,7 mm osakaal on kuni 90% ja saepuru algniiskus on kuni 60%
• lõppniiskuseks trumlist väljuval saepurul, eelnevate tingimuste täitmisel 10 – 12%
• ühe graanulipressi tootlikkuseks arvestame 3,5 tonni valmis puidugraanuleid, lõppniiskusega 8-10%
• trummelkuivavtite asemel pakume ka lahendusi muude saepuru kuivatusmeetoditega (näiteks lintkuivatus)

Tarnitavate seadmete „standardvarustusse“ kuulub:
• liikurpõhjaga puisteainete etteandesüsteemid koorele, märjale ja kuivale purule
• tigu-, kola- või lintkonveierid puisteainete transportimiseks erinevate sõlmede vahel;
• saepuru ettevalmistamiseks pressimiseks (flacker, aurugeneraator), aga graanulite pressimiseks, jahutamiseks ja sõelumiseks kasutame seadmeid maailma juhtivatelt seadmevalmistajatelt
• erinevad lahendused graanulite ladustamiseks (silod, laohallid) ja pakkimiseks (väikepakend, „big-bag“ või „pehme konteiner“)
• filtersüsteemid koos aspiratsioonitorustikega puidutolmu ja saepuru kokku kogumiseks tuginevad meie aastapikkustel kogemustel
• Siemens protsessoril baseeruv, ning arvuti ekraanil visualiseeritud tööprotsessi juhtimine
• erinevad kandekonstruktsioonid ja hooldeplatvormide raamid on valmistatud tugevatest teraskonstruktsioonidest

Vaata kõiki referentse