Koorimisliinid vähekvaliteetsele puidule

Madala kvaliteediga ümarpuidu koorimisliinid on reeglina ette nähtud vähekvaliteetse puidu (paberipuu, väga kõverate või muidu mehaanilises puidutööstuse kasutamist mitte leidvate palkide) koorimiseks ja hakkurile etteandeks. Palke söödetakse koorijasse vastavalt koorija jõudlusele „portsude“ kaupa, mitte ükshaaval. Koorimisliinide tootlikkused on sõltuvad nii koorija kui hakkuri tootlikkusest, aga ka soovitud palkide puhtusastmest ning jäävad vahemikku 30…70 m³ palke tunnis.

Koorimise tehniline protsess
Koorimine toimub metallist konteineris, mille põhjas on kolm samasuunaliselt pöörlevat ja hammastega varustatud rootorit. Erineva läbimõõdu ja kvaliteediga palkide etteandeks kasutatakse reeglina saeveskitest tuntud lahendusi: palgilaudu ja palke soovitud etteandekõrgusele tõstvat palgikiramot. Palkide etteandeks võib kasutada ka manipulaatorit, kuid sellisel puhul on tipptootlikkuste saavutamine raskendatud. Koorija põhjas paiknevad rootorid panevad puidu konteineris liikuma ja pöörlema. Palgid liiguvad alt, rootoritele lähemast kihist, ülemisse kihti ja sealt tagasi alla. Koorimine toimub palgitüvede omavahelise hõõrdumise ja rootori hammastega kokkupuute koosmõjul.

Koor väljub koorijast rootorite hammaste vaheliste avade kaudu seadme all paiknevasse konveierisse. Koorimise kvaliteeti (palgitüvede puhtust) reguleeritakse üheaegselt konteinerisse etteantud palkide hulgaga ja ajaga, kui kaua tüved koorijas viibivad. Selleks seadistab operaator hüdrauliliselt toimiva konteineri otsas oleva luugi sobivale kõrgusele. Üle nimetatud luugi liiguvad soovitud puhtusastmega palgid edasiseks käsitlemiseks väljaviivale konveierile. Sõltuvalt aastaajast saab hüdrotungraudade abil muuta ka kogu koorimiskonteineri kaldenurka.

Hakkurisse etteanne
Koorijast väljuvad palgid suunatakse vastuvõtuks reeglina ketimattkonveierile, mis on spetsiaalselt projekteeritud kestma raskete palgitüvede lööke. Koorijale etteanne toimub reeglina metalliotsijaga varustatud lintkonveieriga. Metallipalgid eemaldatakse liinilt manipulaatori abil. 

Palgihakkureid on turul mitmes dimensioonis ja seni oleme koostöös lõppkliendiga leidnud pea alati tootlikkuse, hoolduse ja hinna seisukohast sobivaima lahenduse.

Rootoritel koorimine – lahendus graanulitehastele 
Meie poolt pakutav tehniline lahendus sobib suhteliselt hästi kaasaegsetele puiudgraanulitehastele, kus odavate ja madala kvaliteediga palkide koorimine ja hakkimine peab olema piisava tootlikkusega, aga samas mitte liiga kallis protsess.

Graanulite tootjate ees seisab alati tõsine väljakutse – peab tootma, puhast kõrgekvaliteedilist biokütust, mis samas poleks liiga kallis. Meie poolt projekteeritud ja valmistatud seadmetega töötavad igapäevaselt mitmed Euroopa juhtivad puidugraanulite valmistajad.

Hooldusteenindus 
Seadme tähtsaimad komponendid on konteineri põhjas paiknevad koorimishammastega rootorid, millised hoolimata oma väga tugevast konstruktsioonist, siiski kuluvad ja vajavad aeg-ajalt hooldust. Sõltuvalt seadme kasutusintensiivsusest (korra aastas) on vaja koorimishambaid uuendada, keevitades selleks neile peale uue kihi kõvametalli. Enamus meie liinidele vajaminevaid varuosasid leidub koheselt AS Hekoteki laost Jüris. 

Vastavalt koostöölepingule kasutab Hekotek koorija tootmisel Kanada firma Savico poolt välja töötatud ja enam kui 10 aasta jooksul järele proovitud tehnoloogiat.

NÄITEID AS HEKOTEK POOLT TARNITUD VÄHEKVALITEETSE PUIDU KOORIMIS- ja HAKKIMISLIINIDEST

Eesti: 
Graanul Invest Helme
Graanul Invest Osula

Läti: 
Graanul Invest Incukalns 
Graanul Invest Launkalne

Prantsusmaa: 
Biosylva (Cosne-Cours-sur-Loire)

Vaata kõiki referentse