Muud konveierid

Erinevad konveierid palkide, saematerjali ja puisteainete transportimiseks.

Palkidele:
• ühe- ja kaheketilised erinevate kolakujudega tsentreerivad palgikonveierid – palkidele läbimõõduga kuni 800 mm;
• lahendused palkide suunamiseks külgsuunas liikuvatele konveieritele – erineva kuju ja otstarbega palgitõukurid;
• palke külgsuunas transportivad mitmetest juhikutest koosnevad kettkonveierid - akumuleeruvad „silekett - lahendused“ või palke lahus hoidvad „kola – lahendused“.

Saematerjalile:
• lintkonveierid erineva otstarbe, laiuse ja tootlikkusega;
• saematerjali külgsuunas transportivad erinevatest ketijuhikutest koosnevad konveierid;
• saematerjali liikumise tasapinda muutvad lauaeraldajad, tehnilised lahendused vastavalt liini tootlikkusest ja saematerjalide omapärast;
• konveierid saematerjalipakkide transportimiseks külgsuunas (ketijuhikutest koosnev konveier) ja pikisuunas (rullkonveierid).

Puidukoorele, -hakkele, saepurule, prahile:
• ühe- ja kaheketilised erineva töölaiusega kraapkonveierid;
• lintkonveierid erineva otstarbe, laiuse ja tootlikkusega, ning koos sellest sõltuva tehnilise lahendusega;
• tigukonveierid, konveieri läbimõõt vastavalt sõlme tootlikkusele;
• liikurpõhjaga etteandesüsteemid – puisteainete etteandeks mitmetele tööstusseadmetele – katlamajadele, puidugraanulitehastele
• koopereeruvad lahendused sõelte, hakkurite, purustajate, metalliotsijate (magnetite) ja pneumotranspordiga

Vaata kõiki referentse