Venemaal, Arhangelski oblastis paiknev ettevõte Grupp Kompanii ULK planeerib ehitada oblasti idaservas paiknevasse Karpagorõ asulasse kogu loode Venemaa ja ka Põhjamaade suurimat puidutöötlemiskompleksi, kus on planeeris käsitleda ca 2,5 miljonit m³ palke. Oleme uhked, et AS Hekotek on valitud üheks seadmete tarnijaks.

Hekoteki poolt kuuluvad antud projektis tarnitavate toodete hulka palkide etteandeseadmed läbi nelja Valon Kone koorija kahele HewSaw saeliinile, ning hakke, saepuru ja koore kokku kogumiseks, sõelumiseks ja ladustamiseks mõeldud konveierisüsteem.

Arvestades projekti mahtu on kogu projekti ajagraafik märkimisväärselt pikk – esimeste seadmete tarne on planeeritud kevad-suvele 2022. Uue saetööstuskompleksi seadmete käivitus on planeeritud ligikaudu aasta hiljem.

Oleme samale kontsernile tarninud puidutöötlemisseadmeid juba mitmete aastate jooksul, teostades esimesed tarned Oktjabrskis paiknevasse Ustjanski LPK saeveskisse juba aastal 2010.
Täname GK ULK juhtivtöötajaid meie jätkuva usaldamise eest ja loodame koostöö edukale jätkumisele!

08.09.2020