Aspiratsiooniseadmed

Hekoteki poolt valmistatavad seadmed on projekteeritud puidutöötluses tekkiva saepuru ja tolmu kokku kogumiseks, puhastamiseks ja puhta õhu tootmishalli tagasi suunamiseks.
Tagame sellega tootmishalli küttekulude optimeerimise ning töötajatele puhtama
töökeskkonna. Tüüpmoodulitest koostatud filtrid õhukogustele 10 000 … 120 000 m³/h
võimaldavad kas osalist või täielikku sooja õhu tsehhi tagasipuhet.
Kasutatavad puruventilaatorid on dünaamiliselt balansseeritud, efektiivsed ja püsivad hästi puhtad. Ventilaatorite tootlikkused on vahemikus 3 000 … 25 000 m³/h, kasulikul rõhul 2 000 kuni 4 000 Pa.
Torustike, hargnemiste ja üleminekute projekteerimisel ning valmistamisel on eriline tähtsus võimalikult väikestel rõhukadudel - süsteemid transpordivad suuri purukoguseid väikese õhu- ja energiakuluga. Kasutatavad pannalkinnitused võimaldavad torustike kiiret paigaldust.

• koostatud tüüpmoodulitest, võimaldades hilisemaid fi ltrite laiendusi
• standardsed filtrikotid ø 217 mm, pikkusega 2 350 mm, kottide alaosa kiirkinnitus
vedrurõngaga
• puhastamine regeneratsiooniventilaatoritega - mitu korda tõhusam kui raputamine
• tagasipuhkel tulekaitseluugid ja suve/talve klapid
• sissepuhkel rõhuga avanevad klapid
• mnemoskeemiga elektrikilp, puhastuse protsessorjuhtimine
• puhastatud puru kokku kogumiseks kas konteinerid, kogumissilod või muud lahendused
vastavalt kliendi soovile
• silod standardmoodulitest mahutavusega 130 m³ - 200 m³
• “kinnise kontuuriga” lahendused eriti tolmutundlikes piirkondades kasutamiseks

Vaata kõiki referentse