saagimisjääkide (koor, hake, saepuru) konveiersüsteemid Lincki saeliini all