Järgmiseks kütteperioodiks Loode-Venemaal, Arhangelski oblastis saavad käivitatud neli uut, Hekotek AS poolt tarnitud katlamaja, millised kasutavad kütusena ökoloogilist kohalikku toorainet – puidugraanuleid, mis on toodetud kohaliku ettevõtte, Lesozavod 25, graanulitehases.
Uued katlamajad ehitatakse oblasti nn „probleemsetesse tsoonidesse“ – küladesse, milliste kütmine karmil talveperioodil on osutunud väga suureks probleemiks.
Tarnitavad katlamajad on täisautomaatsed, võimaldades juhtida ning jälgidakatlamajade tööd üle interneti. Tarnesse kuuluvate kümne erinevate katelde koguvõimsus on vahemikus 0,7 kuni 1,5 MW. Kütuseks kasutatavate graanulite ladustamiseks ja automaatseks etteandeks on planeeritud silod, millistes on võimalik säilitada ligikaudu kahe nädala kütusevaru.
Puidugraanulid, ehk pelletid kujutavad endast ökoloogiliselt puhast ja kaasaegset kütuse liiki, milline on teenitult saavutanud suure populaarsuse nii Põhjamaades kui ka Euroopas. Rohelise
kütu

se kasutamist doteerivad ka mitmete Euroopa riikide valitsused. Siiamaani on Venemaa puidugraanulite tootjad põhiliselt eksportinud oma toodangu, kuid uute katlamajade käivitamine võimaldab

alustada puidugraanulite kasutamist ka kohalikul turul – ainuüksi Lesozavod 25 tänasest graanulitoodangust kuluks ligikaudu 30% kuluks uute, tarnitavate katlamajade kütmiseks. Lähitulevikus plaanitakse suurendada nii puidugraanulitehase tootmisvõimust kui lisada kohalikke tarbijaid – katlamajasid. Seega on Venemaa, Arhangelski oblasti näol, täna tegemas esimesi olulisi samme rohelise energia kasutusele võtul.

 

27.05.2010