koorimis- ja hakkimisliin madalakvaliteetsele puidule