AS Hekotek poolt tarniti väga lühikese tarneajaga Arhangelski oblastisse uus puidugraanuleid kütusena kasutav katlamaja. See on juba kuues samas regioonis edukalt realiseeritud analoogne projekt.

Ei ole saladus, et Loode Venemaal laiuv Arhangelski oblast on energiatundlik regioon, kus soojusenergia tootmiseks väljaspool suuremaid linnu on kasutusel mitmeid väga erineva kütusega väikeseid katlamajasid. Võimalikud kütuse liigid – kivisüsi, kütteõli, masuut, isegi elektrienergia. Saladus pole ka see, et väga suur osa nendest katlamajadest on oma tööressursi juba pikka aega tagasi ammendanud. Samas on Arhangelski oblast tuntud ja tunnustatud metsaregioon, millises on aastakümnete pikkused puidutööstuse traditsioonid. Seetõttu pole ka ime, et oblastist sai üks esimesi regioone Venemaal, kus aktiivselt ei arene mitte ainult puidutöötlemisjääkidest puidugraanulite tootmine, vaid ka nende samade puidugraanulite kasutamine kütusena spetsiaalselt selle jaoks projekteeritud katlamajades.

Alates 2010.a. on oblastikeskuse lähiümbruse asumitesse ehitatud mitmeid väiksemaid puidugraanuleid kütusena kasutavaid katlamaju. Nimetatud katlamajad on juba mitu kütteperioodi rõõmustanud sealseid elanikke stabiilse toasoojaga ja seda ka kõige karmimate pakaseliste ilmadega.

Hiljuti on oblastisse püstitatud veel üks analoogne katlamaja, millise põhiliseks ja ka pea ainsaks väga tähtsaks eripäraks on see, et see ehitati riigisektori – Arhangelski oblasti administratsiooni, initsiatiivil. Fakt et riigiasutused on uskumas rohelise taastuvenergia perspektiivi mitte sõnades vaid ka tegudes räägib suurest edusammust inimeste mõttemaailmas.

Täpselt kaalutletud lahendus ei tule kiirelt kätte

Esimesed läbirääkimised katlamaja tarneks toimusid üsna kaua aega tagasi – pea poolteist aastat enne reaalse tarnelepingu sõlmimist. Kuid siin polnud küsimus mitte bürokraatiasse uppumises, vaid hoopis kliendipoolsel olukorra analüüsil.

Üldine lähenemine on selline, et kohalikud puidugraanulite tootmisvõimsused peaksid arenema eespool kohalike tarbijate soove. Seni oli oblasti keskuses vaid üks suurem puidugraanulite tehas, millisest puidugraanulitega varustamisega võimalustele vajutasid oma pitserid nii graanulivalmistaja kehtivad ekspordilepingud, kui ka kokkulepped varustada puidugraanulitega juba varem ehitatud kohalikke (era)katlamaju. Selles valguses ehitada lisaks veel üks puidugraanulite katlamaja oleks olnud piisavalt riskantne. Graanulite transport oblasti kaugematest osades paiknevatest tehastest ei oleks olnud ka majanduslikult otstarbekas. Uue, Arhangelski LDK 3, graanulitehase käivitusega on kohapealsed tootmismahud suurenenud, võimaldades tõrgeteta varustada ka uusi katlamaju. Uue suure graanulitarnija turule tulek mitte ainult ei paku uue katlamaja omanikule kindlustunnet et puidugraanulid on saadaval, vaid ka mitte vähemtähtsa faktorina, tekitab hinnakonkurentsi.

Õige tulemus

Hetkel on katlamaja tarnelepingu sõlmimisest (leping sõlmiti septembris 2013) möödunud ca 6 kuud. Selle aja jooksul mitte ainult ei projekteeritud ja valmistatud AS Hekotek poolt vajalikud uued katlamajaseadmed, vaid selle ajaga toimus ka seadmete tarne ja paigaldus Arhangelski oblasti Primorski rajooni Babanegovo külas (ca 60 km Arhangelskist), kus paikneb oblasti Administratsioonile kuuluva erirežiimiga objekt. Uues katlamajas on kaks eraldi paiknevat katelt, kumbki võimsusega 0,5 MW. Sõltuvalt soojusenergia tarbimisest võivad need katlad töötada nii eraldi kui ka koos. Ühtlasi asendab see kompleks ka vana katlamaja, milline töötas üllatus- üllatus, elektrienergial. 2013.a. detsembri lõpuks oli valmis mehhaanilise osa paigaldusest ja 04. Veebruaril 2014.a. alustati kütmist uue puidugraanulite katlamajaga.

„Projekti realiseerimise tähtajad olid väga lühikesed – kommenteerib AS Hekotek Venemaa tütarettevõtte juhataja Olga Sizemova. – Sellega seoses toimusid tööd sama aegselt mitmes valdkonnas – valmistus, tarnes, paigalduses. Seadmete tarne toimus kokku kolmes eri etapis, esmalt graanulite ladustamiseks mõeldud ladu (silo) koos kütuse etteandesüsteemiga. Nende seadmete paigaldus algas koheselt seadmete töömaale saabumise järgselt. Teise tarne osana saabus katlamaja hoone konstruktsioon ja kolmandana katlad koos muu vajaliku seadmestikuga. Katlamaja seadmete paigalduse kiirendamiseks teostati Hekoteki tsehhis seadmete moduleeritud eelkoostamine – katlamaja monteeriti meie tsehhis kokku ja võeti seejärel sobivate moodulitena transpordiks lahti.“

Ainult plussid

Moodulkonstruktsioon – oluline edu faktor meie katlamajades, võimaldab kiirendatud seadmete käivitust lõpptarbija juures. Lisaks sellele kaasneb sellega ka veel garantii, et kogu kompleks on kokku monteeritud õigesti ja töötab vastavalt projekteerijate ohutusnõuetele.

Nagu eelnevalt juba märkimise läbivad seda tüüpi katlamajad meie tsehhis täieliku moduleeritud eelkoostamise – kõik seadmed paigutatakse ja kinnitatakse oma kohtadele, võimaluse korral teostatakse ka seadmete proovikäivitused, millise käigus kõrvaldatakse ilmnenud puudused. Seejärel teostatakse seadmete demontaaž transpordigabariiti ehk sobivatesse transpordimoodulitesse.

Eraldi sooviksime veel ära märkida, et üleminek vanalt katlamajalt uuele „sattus“ talvisele ajale, kuid karmidele ilmastikutingimustele vaatamata suhtusid kõik projekti osapooled projekti läbiviimisesse täie tõsidusega. Lisaks kerkivad siit esile ka kvaliteedinõuded, selline töö nõuab kõrget kvalifikatsiooni ka paigaldajatelt ja elektrikutelt – automaatikutelt, kuna eksimusi karmid külmakraadid ei andesta.

Üldiseks heaoluks

Lihtne kasutada, täisautomatiseeritud, puhas, mugav, ökoloogiline – selline on tüüpiline kaasaegne katlamaja. Nagu meie poolt juba mõne aasta eest Arhangelski oblastisse tarnitud graanulikatlamajad, vastab ka viimati tarnitud Babanegovo katlamaja samadele omadussõnadele. Katlamaja juhtimisparameetreid on võimalik jälgida ja muuta üle interneti, kaasa arvatud graanulitagavara koguse jälgimine, planeerides läbi selle ka aegsasti uut graanulipartii tarnet.

„Oleme uhked selle üle, et oleme võitnud Venemaa riigistruktuuri ühe väikses osa usalduse ja usume et oleme seda ka õigustanud, – kommenteerib AS Hekotek peadirektor Heiki Einpaul. – Loodame, et kirjeldatud projekti edukas realiseerimine võimaldab nendel, kes polnud seni polnud liigsed puidugraanulite tootmise optimistid aru saada, et mitte ainult graanulite tootmine ekspordiks pole Venemaal võimalik, vaid võimalik on ka toodetud graanulite kasutamine kohapeal, kohaliku elanikkonna heaolu suurendamiseks.

12.02.2014