Baltimaade suurima saeveski – Stora Enso Imavere Saeveski territooriumil on käivitatud uus puidugraanulitehas, tootmisvõimsusega kuni 100 000 tonni valmis puidugraanuleid aastas.

Esimesed graanulid uuest tehasest pressiti detsembri alguses ja juba kolm nädalat hiljem oli tehas koostöös Tellija esindajatega saavutanud testimiseks planeeritud tootmisvõimsuse – ca 870 tonni valmis puidugraanuleid 72h järjestikuse töötunni jooksul. Eraldi äramärkimist vääriks, et uues tehases saab toorainena kasutada kõiki saeveski tootmisjääke – saepuru, puiduhaket, höövlilaastu ja ka muid puidu vääristamisel tekkivaid tootmisjääke.

Koos Tellijaga oleme rõõmsad saavutatud tulemuse üle ja loodame, et juba 1994.a. alanud koostöö saab lähiajal jätkuma.

21.12.2011