saagimise kõrvalproduktide (koor, hake, saepuru) konveierisüsteem  2001 aasta

tahkekütuse hoidla ja -etteandemehhanismid katlamajale  2005 aasta

HewSaw saeveski hoonetekompleksi valmistamine  2001 aasta

palgisorteerimisliin 46 taskuga  2006 aasta

palgipöörajaga palkide etteandekonveierid HewSaw saeveskisse  2006 aasta

saematerjali sorteerimise seadmed  2001 aasta

kuiva saematerjali sorteerimisliin 50 taskuga  2006 aasta