2016.a. juuli alguses allkirjastati leping puidugraanulitehase seadmete tarneks Bogutšanski LPK (Богучанский ЛПК) ja AS Hekotek vahel.

Uus tehas, tootmisvõimsusega 60 000 tonni puidugraanuleid aastas kasutab toorainena saagimisjääke olemasolevast saeveskist, nii saepuru kui ka haket. Hakke realiseerimisega on kogu Venemaa metsatööstuses teadupärast suured probleemid, kuna puuduvad kaasaegsed tselluloosi- ja paberitööstused. Sellest johtuvalt on graanulitehase ehitamine suur samm saagimisjääkide ratsionaalse kasutamise suunas.

Graanulitehase ehitamise idee pole Bogutšanski LPK juhtkonnale uus, kuid tänase finantsmaailma olukorras on rahastamise leidmine projektile oluliselt keerulisem kui 2-3 aastat tagasi. Seoses sellega on projekti algus ka veidi veninud – põhimõttelisest otsusest tehas ehitada kuni reaalse lepingu jõustumiseni läks aega ligikaudu pool aastat.

Puidugraanulid pressitakse uues tehases kahe CPM-i graanulipressiga. Kogu muu seadmete kompleks, sealhulgas ka kaks trummelkuivatit ja kollet projekteeritakse ja valmistatakse Hekoteki poolt. Valmis puidugraanulite pakkimiseks on tehases kaks varianti, kas ca 900 kg mahutav nn „big-bag“ pakend, või siis 15 kg-ne väikepakk. Viimast kasutatakse enamasti Premium klassi graanulite pakkimiseks.

Ajakava kohaselt on 2017.a. märtsi lõpuks kogu seadmete kompleks valmis Siberisse tarnimiseks. Seadmete transport ja montaaž võtab aega ca 4-5 kuud ja uue tehase käivitus on planeeritud hiljemalt oktoobriks 2017.

Täname Bogutšanski LPK omanikke ning juhtivtöötajaid meie järjekordse usaldamise eest – aastatel 2008-2009 tarnis ja käivitas Hekotek seal täna edukalt töötava saeveski. Oleme kindlad, et omalt poolt viime me ellu nende soovid ja ootused.

01.08.2016