Eelmise aasta lõpul käivitati Pärnumaal, Saugal Hekoteki poolt projekteeritud ja tarnitud puidugraanulitehas. Seadmete optimaalse kasutamise ja turu hetke olukorra koosmõjuna otsustas OÜ Purutuli juhtkond laiendada tehase tootmisvõimsust.

2011.a kevadel lisati kahele algselt käivitatud tehases olnud graanulipressile kolmas press, praegusel ajal teostatakse ka kolmanda saepuru kuivatamise liini paigaldamist. Iga pressi aastane toodang on ligikaudu 30 000 tonni valmis puidugraanuleid. Kolmanda kuivatusliini lisamisega tõuseb kogu tehase tootmisvõimsus kogumahuni 90 000 tonni valmis puidugraanuleid aastas.

Hekotek tänab OÜ Purutuli juhtkonda järjekordse usalduse eest.

20.08.2011