Valgevenes, Borisovi linnas paiknev ettevõte FLLC Swoods Export on sõlminud AS-ga Hekotek lepingu uue saeveskikompleksi seadmete tarneks.

Hekoteki poolt kuuluvad antud projektis tarnitavate toodete hulka palgisorteerimisliin, palkide etteandeseadmed saeliinile, kombineeritud saematerjali sorteerimisliin märja ja kuiva saematerjali sorteerimiseks, ning saagimisjääkide kokku kogumiseks, sõelumiseks ja ladustamiseks mõeldud konveierisüsteem.

Palkide koorimisseade ja saemasina tarnivad meie koostööpartnerid Soomest, firmad Valon Kone OY ja Veisto OY.

Samal territooriumil paiknev ja samale omanikule kuuluv puidugraanulitehas võimaldab optimaalselt ära kasutada enamuse saagimisjääkidest (saepuru, hake ja koor), võimaldades väärtustada ka saagimise kõrvalprodukte.

Esimeste seadmete tarne on planeeritud algama mais – juunis 2016. Uue saetööstuskompleksi, millise tootmisvõimsus on ligikaudu 150 000 m³ valmis saematerjali, seadmete käivitus on planeeritud 2016.a. lõppu.

Täname FLLC Swoods Export’i ja selle omanikke ning juhtivtöötajaid meie usaldamise eest ja loodame koostöö edukale jätkumisele!

02.05.2016