Huvitav küll, et kellest või millest sellise pealkirjaga loos tuleb juttu ?

Loomulikult puidugraanulitehasest, mille AS Hekotek tarnis ja mis lähiajal, augustis 2015.a. käivitatakse Rootsi läänerannikul, Göteborgi lähistel asuvas Uddevalla linnas !

Aga mis siis iseenesest selles nii erilist võiks olla, et tehas töötab suvel ?

Aga just see ongi eriline, et just ja ainult suvel see tehas töötabki !

Nii palju siiski peab täpsustama, et tehas töötab siiski mõnevõrra kauem kui ainult suvel – kogu soojema ilmastikuga hooaja, mis Uddevalla asukohas, Rootsi läänerannikul on päris pikk.

Kas mitte pole tegemist liigse pillamisega, kui ehitada suur tehas vaid hooajaliseks tööks ? Ja millega üleüldse on põhjendatud vastavad piirangud ?

Rootslasi on alati esile tõstetud erinevatele probleemidele innovatiivsete ja ratsionaalsete lähenemiste eest. Ja seda tõestavad nad seekord taas ! Tegelikkuses ei iseloomusta antud projekti mitte üldsegi pillamine, vaid hoopis vastupidi nutikas ökonoomsus !

Eriline graanulitehas

Uus graanulitehas ehitatakse piltlikult öeldes prügimäele. Kõlab uskumatult ? Seda küll.

Tegelikult ehitatakse see graanulitehas kohalikke, ca 100 km raadiuses kokku kogutavate, olmejäätmeid põletava koostootmisjaama (CHP) kõrvale. Koostootmisjaama võimsuseks on 35 MW soojusenergiat (tootes samal ajal ka 10 MW elektrienergiat), millest piisab Uddevalla linna ja selle lähema ümbruskonna ca 50 000 elaniku varustamiseks sooja tarbevee, keskkütte ja elektrienergiaga.

Graanulitehase ehitamise ja puidugraanulite tootmise esmaseks eesmärgiks on osaleda kodustes majapidamistes tekkivate olmejäätmete utiliseerimise protsessis ökoloogiliselt puhtalt ja majanduslikult efektiivsel meetodil. Olmejäätmed teatavasti tekkivad aastaringselt ja nende utiliseerimine on pidev protsess ja selleks on vajalik ka koostootmisjaama katkematu töö projekteeritud võimsusel. Aga kuidas puidugraanulid siin asjasse puutuvad ?

Soojal hooajal, kui soojusenergiale pole kohaliku elanikkonna poolt piisavat tarbimist, tekib koostootmisjaamas märgatav soojusenergia ülejääk. Just seda koostootmisjaama soojusenergia ülejääki otsustaski kohalik Uddevalla omavalitsus hakata ratsionaalselt ära kasutama ! Töötav graanulitehas tarbib puidugraanulite valmistamisel kasutatava tooraine kuivatamiseks 1,0 – 1,2 MW/h soojusenergiat iga puidugraanuli tonni kohta. Kuna tehas ise ei tööta aastaringselt, siis on raske hinnata kogu tehase aastast tootmisvõimsust, kuid ühes tunnis suudab see tehas toota kuni 14 tonni puidugraanuleid ning tehnoloogiliselt on võimalik seda näitajat soovi korral veelgi suurendada.

Esikohal on ratsionaalsus

Hekotek on selle puidugraanulitehase projekti peatarnija ja projekti koordinaator. Seadmete täislahenduse raames tarnib Hekotek tavapäraselt ka kõik konveiersüsteemid ja täisautomaatikalahenduse ja 3 CPM graanulipressi. Just puidugraanulitehaste tootmise tehnoloogilises protsessis koostootmisjaama soojusenergia ülejääkide ära kasutamiseks on välja töötatud spetsiaalsed, suhteliselt madalatel soojuskandja temperatuuridel (~80˚C) töötavad kuivatilahendused. Üheks parimaks selles vallas on saepuru kuivatavad lintkuivatid, mille antud projekti raames tarnib Saksa firma Stela Laxhuber. Valmis puidugraanuleid ladustatakse kahes väga suures silos, mis mõlemad mahutavad ca 4000 tonni puidugraanuleid. Need ülisuured laod võimaldavad graanulitehasel soojal hooajal toota ja ladustada suures mahus puidugraanuleid ja realiseerida neid küttehooaja lähenedes.

Puidugraanulite müük pole siiski ainus selle projekti tasuvusmõõdik. Uus graanulitehas, mis võimaldab soojemal ajal ratsionaalselt ära kasutada soojusenergia ülejääke, võimaldab ka koostootmisjaamal hankida ja utiliseerida täiendavaid koguseid olmejäätmeid, mis omakorda lisab toodetava soojus- ja elektrienergia hulka. Seega suureneb ka nendest müükidest saadav rahaline kate, mis on antud eripärase projekti juures oluliseks täiendavaks tasuvuse allikaks.

Uddevalla omavalitsuse poolt „leiutatud“ ärimudel on juba leidnud positiivset vastukaja nii Rootsi naaberomavalitsustes, kui ka laiemalt, naaberriikides.

15.07.2015