saagimise kõrvalproduktide (koor, hake, saepuru) konveierisüsteem Linck saeliini alla