AS Hekotek on sõlminud firmaga 4 Energia tarnelepingu puidugraanulitehase tarneks Lätimaale, ca 100 km Riiast läänepool paiknevasse Broceni linna. Tehase tootmisvõimsuseks on plaanitud 120 000 tonni valmis puidugraanuleid aastas. Tooraineks plaanitakse kasutatakse nii kohalikult turult hangitavaid puidutöötlemise jääke (saepuru, puiduhake), kui ka madalakvaliteedilist ümarpalki ja paberipuud, mis enne graanulite tootmiseks vajalikku protsessi suunamist kooritakse ja hakitakse.

Graanulitehase projekteerimisel kasutati kaasaegseid ja Hekoteki varasemates analoogsetes projektides järele proovitud tehnilisi lahendusi. Palgi koorimisel kasutame koostöös Kanada firma Savico’ga toodetavat palkide koormisseadet. Palgid hakitakse Rootsi firma Bruks hakkuril.

Graanulitehas ise baseerub Hollandi päritolu CPM graanulipressidel ja ühe pressi tootlikkuseks on arvestuslikult 4,5 tonni valmis puidugraanuleid tunnis. Saepuru lintkuivati tarnijaks on Saksa firma Stela-Laxhuber GmbH. Ülejäänud tootmisliini osad, erinevad konveierid ja tootmissõlmed projekteerib ja valmistab AS Hekotek. Samuti jäi AS Hekotek kanda vastutus kogu projekti pea-ettevõtu – seadmegruppide koostöö, kogu tehase tarne, paigalduse ja kiire käivituse eest.

Täname 4 Energia omanikke ja juhtivtöötajaid meie usaldamise eest ja loodame koostöö edukale jätkumisele!

02.05.2016