Loode Venemaal, Arhangelskis, ettevõttes Arhangelski LDK № 3 (kuulub kontserni Rusforest) on praktiliselt lõppenud uue puidugraanulitehase seadmete paigaldustööd. Tehas töötab testimisrežiimis ja esimesed puidugraanulite tonnid toodeti juba 21. jaanuaril 2014. Märtsis on plaanitud viia tehase töö projekteeritud toomisvõimsuseni, milliseks on 100 000 tonni valmis puidugraanuleid aastas. Koos sellega suudetakse hakata majanduslikult otstarbekalt ära kasutama nii juba seni ladustatud  ja ka tulevikus saagimisprotsessist tekkinud saepuru ja puiduhaket.

Esimese partii puidugraanulite laadimine on plaanitud märtsi algusesse ja edaspidi on plaanis tarnida Euroopa klientidele kahe laeva jagu valmis puidugraanuleid kuus. Laeva laadimisprotsessi kaasajastamine sai ka kogu uue tehase rajamisel põhjalikult läbi mõeldud – puidugraanulid ladustatakse ettevõtte territooriumil paikneva sadamakai kahes unikaalses suurlaos (silos), millisest kumbki mahutab kuni 4000 tonni valmis puidugraanuleid.

Graanulitehas ise on teatud mõttes standartne – tehase projekteerimisel kasutati kaasaegsed ja varasemates analoogsetes projektides järele proovitud tehnilisi lahendusi. Tehase põhibaasiks on kolm graanulipressi (igaühe tootlikkus 4,5 tonni valmis graanuleid tunnis) ja hammerveskit firmalt CPM, väikese lisana ka mõningad spetsiifilised sõlmed firmalt Bruks. Ülejäänud erinevad konveierid ja tootmissõlmed, seal hulgas ka kolm trummelkuivatit saepuru kuivatamiseks, samuti vastutus kogu projekti seadmegruppide koostöö, tarne, paigalduse ja kiire käivituse eest jäi projekti pea ettevõtja – AS Hekotek kanda.

Õnnitleme meie klienti, Arhangelski LDK № 3, puidugraanulitehase eduka käivituse puhul ja loodame edasise koostöö jätkumisele!

22.01.2014