Käesoleva aasta alguses sõlmis AS Hekotek oma tegevusajaloo suurima aspiratsiooniseadmete tarnelepingu
Soome suurkontserniga Metsä Wood OY.

Pärnusse rajatakse tänapäevasele tehnoloogial põhinev tehas, mis toodab spoonist erimõõdulist vineeri.

Hekoteki tarnesse kuulusid kolm filtersüsteemi koos äratõmbetorustike ja ventilaatoritega.
Tarnitud filtersüsteemide kogutootlikkuseks on 275 000 m³ õhku tunnis, mis omakorda jaguneb kolmeks filtersüsteemiks,
40 000 m³/h, 105 000 m³/h ja 130 000 m³/h. Igal filtri juurde kuulub ka saepuru siirdesüsteem, kas torustike või konveierite näol.

Käsitletava materjali (kuiv saepuru) eripärast lähtudes, tuli erilist tähelepanu pöörata plahvatusohu vältimisele või elimineerimisele,
millega saadi koostöös alltöövõtjatega ka edukalt hakkama.

Esimesed korralikud tuleristsed sai meie noor kolleeg, projektijuht Jürgen Põldma.

Tänaseks on seadmed edukalt käivitatud ning klient tulemusega rahul.

Soovime edu Metsä Wood Eesti AS-le uue tehase lõplikul käivitamisel ja seadistamisel, ning täname meeldiva koostöö eest!

08.11.2018