Graanulitehase käivitamine Arhangeski puidutöötluskompleksi ZAO Lesozavod 25 poolt 2008 aasta kevadel oli viimaseks etapiks kogu ettevõtte komplekses tootmistehnoloogises ümberkorralduses, milline algas aastal 2004. Sellega saavutati täielikult suletud tootmistsükkel, kus kõik puidutööstuses tekkivad jäätmed kasutatakse ära sama tootmisettevõtte siseselt.

Tehase projekteeris, komplekteeris ja tarnis AS Hekotek. Saepuru kuivatamiseks on kasutusel kaks AS Hekotek trummelkuivatit, ning graanulite pressimiseks kasutatakse kahte Taani firma Andritz pelletipressi, milliste tootlikus on 3,5 tonni graanuleid pressi kohta. Kogu kompleksi tootmisvõimsuseks on hetkel ca 50 000 graanuleid aastas. Enamus valmistoodangust eksporditakse Belgiasse.Lähiajal kasvab tehase toomisvõimsus veel ca 1/3 võrra, kui tehases paigaldatakse veel üks Andritzi graanulipress koos AS Hekotek uudistootega – lintkuivatiga. Teistsuguse kuivatitüübi valiku tingis nii soov tõsta saepuru kuivatamise kvaliteeti kui ka  vajadus kasutada ära ettevõtte katlamajas üle jäävat soojusenergiat. Uue tehase käivitamine on planeeritud novembrisse 2009.

Fakt et AS Hekotek esimene oma jõududega projekteeritud ja valmistatud lintkuivati tarniti just Lesozavod 25-le näitab ettevõtete vahel valitsevat suurt usaldust – esimesed saeveskiseadmete tarned Arhangelskisse tehti juba 2003. aastal, moodustades tänaseks rahalises vääringus juba ca 14 miljonit eurot. Tranete hulka on kuulunud seadmed palkide sorteerimiseks, palkide etteandeks saeveskisse, nii märja kui ka kuiva saematerjali sorteerimise liinid aga ka erinevad konveierid saagimise kõrvalproduktide käsitlemiseks.
„Meie jaoks on oluline, et meie kliendid oleksid rahul meie poolt neile tarnitud seadmetega“ räägib ettevõtte tegevjuht Heiki Einpaul. „Me kasvame ja areneme koos oma klientidega, ning nendega koostöös saavutame parimad tulemused“.