Hekotek on sõlminud lepingu seni  Paikuse ja Sauga saeveskites kasutatud seadmete maha monteerimiseks ja ümber paigaldamiseks Tansaaniasse, firma GreenRecources, Sao Hilli saeveskisse.

Oma uue kodumaa leiavad Hekoteki poolt 8-10 aastat tagasi tarnitud seadmetest palkide sorteerimise liin, palkide etteandeseadmed koorijale ja saemasinale, konveierid koore, hakke ja saepuru käsitlemiseks ning saematerjali sorteerimisliin. Samuti viiakse Aafrikasse üle ka palkide koorija firmalt Valon Kone ja saemasin R200 + NS200 firmalt Veisto. Hekotek teostas mahamonteeritud seadmetele ka tehnilise seisukorra kontrolli, kaasajastades mõningad sõlmed juba enne Aafrikasse edasi saatmist.Palgisorteerimisliin on Tansaania poole juba teel – saeveskiseadmed saavad teele lähetatud järk-järgult, kuni aasta lõpuni. Uue saeveski paigaldusel ja käivitamisel osalev Hekoteki meeskond saab küllaltki huvitava uue töökogemuse osaliseks, kuna seni põhiliselt idanaabri juures paigaldust juhendanud mehed saavad omale nüüd alluvateks tumedanahalised mehhaanikud, keevitajad, elektrikud-automaatikud. Oleme siiski optimistid ja usume, et vaatamata erinevale kultuuritaustale suudame oma liinid edukalt käivitada ja viia nad uue omaniku jaoks vajalikule tootmistasemele.

01.10.2009