Hekotek AS on sõlminud mahuka tarnelepingu saeveskiseadmete tarneks Venemaale, Irkutski oblastisse, Jantali asulas paiknevale firma Atlant saeveskile.

Tegemist on uue saeveskikompleksiga, kuhu Hekotek tarnib palkide sorteerimise liini, palkide etteandeseadmed saeliinile, saematerjali sorteerimisliini ja saagimisjääkide kogumiseks mõeldud konveiersüsteemi. Saeveski ise baseerub USNRi saeseadmetel.

OOO Atlant projektijuht Dmitri Gidenko: „Arvestades seda, et alates 2022. aasta algusest keelab Venemaa ümarpalgi ekspordi on tegu väga olulise sammuga regiooni metsasektoris töökohtade säilitamisele, ning Siberi kõrgekvaliteetse toorme väärindamiseks kohapeal.“

Esimesed vagunid uue saeveski seadmetega saadetakse seadmevalmistaja juurest teele 2021.a. suve teises pooles, kuid kogu kompleksi käivitamine ja tootmisvõimsuste saavutamine jääb 2022.a suvekuudele.

Vaadates tagasi ajalukku, siis aastal 2002 tarnis Hekotek saeveskiseadmed samal tootmisterritooriumil paiknenud ettevõttele Jantalles. Ettevõte töötas seejärel edukalt mitmeid aastaid, kuid seoses mitmete omanikuvahetustega olid viimastel aastatel tootmismahud väikesed. Mõne aasta eest saeveski omandanud pikaajalise toomiskogemusega firma Atlant on aga kogu saeveski arendamises teinud suure sammu edasi ja leidnud, et investeerimine täiendavate tootmisvõimsuste lisamiseks on just nüüd ajakohane.

08.04.2021