Pikaajalise müügitöö tulemusena on AS Hekotek sõlminud lepingud saeveskiseadmete tarneks Lõuna-Ameerika ca 3,5 miljoni elanikuga „väikeriiki“ Uruguaisse, kus riigi põhjaosas, linnas nimega Tacuarembo plaanitakse 2016. aastal käivitada kaasaegne saeveskikompleks. Tacuarembo linn on ca 55 000 elanikuga suuruselt kaheksas linn Uruguais, mis paikneb 400 km riigi pealinnast Montevideost põhjas. Linna lähiümbrusest algab istutusmetsade regioon rikkaliku puidutagavaraga, mis on piisav ka uue saeveski toorainega varustamiseks.

Hekotek töötab selles projektis koostöös ka mitmetest varasematest tarnetest tuntud koostööpartneritega Soomest – HewSaw saeliine valmistava firmaga Veisto OY ning palgikoorijaid valmistava firmaga Valon Kone OY.

Hekoteki poolt kuuluvad antud projektis tarnitavate toodete hulka palgisorteerimisliin, palkide etteandeseadmed saeliinile, kombineeritud liin märja ja kuiva saematerjali sorteerimiseks ning konveiersüsteem saagimisjääkide kokku kogumiseks, sõelumiseks ja ladustamiseks.

Enamus seadmetest on Hekoteki tootmisterritooriumil valmis tarneks ja 2015.a. sügisel saadame meie juurest teele ca 90 merekonteineri jagu kaupa, millest sihtkohas meie paigaldusspetsialistide juhendamisel koostatakse kaasaegne tootmisliin. Uue saetööstuskompleksi käivitus on planeeritud 2016.a. esimesse poolde ning tootmisvõimuseks on planeeritud ca 150 000 m³ valmis männi (pinus radiata) saematerjali.

21.09.2015