AS Hekotek on sõlminud oma ajaloo ühe suurema saeveskiseadete tarnelepingu Arhangelski firmaga Lesozavod 23. Meie poolt projekteeritakse ja valmistatakse eelpool nimetatud firmale seadmed palkide sorteerimiseks, palkide etteandeks saeveskisse, saematerjali sorteerimiseks, ning koore, hakke ja saepuru kogumiseks ja transportimiseks.
Ühtlasi uuendatakse sama tarnelepingu raames ka olemasolevatele raamsaagidele palkide etteanne. AS Hekotek poolt tarnitavate seadmete kogumaksumuseks on ca 4 miljonit eurot ja esimesed koormad hakkavad Loode-Venemaale liikuma 2007. a. kevadel. Saeveski, mis baseerub saeseadmel HewSaw R250, ning mille planeeritav tootmisvõimsus on ca 150 000 m³ valmis saematerjali aastas, käivitatakse 2007. a. sügisel. Projekti finantseerijateks on EU ja Venemaa ettevõtjad, projekti käivitajateks Hollandi puidukaupmehed.

02.10.2006